Προσεχή Σεμινάρια (courses)

Τα σεμινάρια του 2020 θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες


ΣΑΒΒΑΤΟ  28/3
ΚΥΡΙΑΚΗ  29/3

ΣΑΒΒΑΤΟ  30/5
ΚΥΡΙΑΚΗ  31/5

ΣΑΒΒΑΤΟ  3/10
ΚΥΡΙΑΚΗ  4/10

ΣΑΒΒΑΤΟ  28/11
ΚΥΡΙΑΚΗ  29/11

atls

Το Κέντρο εκπαίδευσης ATLS Βορείου Ελλάδος με την επωνυμία «ATLS North Hellas”, λειτουργεί από το 2006, στις αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (Στ. Κυριακίδη 1), που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απέναντι από την Ιατρική Σχολή.