Περιεχόμενο Εκπαίδευσης

Διαλέξεις

 • Αρχική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
 • Αεραγωγός και Αερισμός
 • Σοκ
 • Κακώσεις Θώρακα
 • Κακώσεις Κοιλίας
 • Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
 • Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης
 • Μυοσκελετικές Κακώσεις
 • Εγκαύματα
 • Κακώσεις από ψύχος
 • Παιδικό Τραύμα
 • Γηριατρικό Τραύμα
 • Κακώσεις στην Γυναίκα
 • Διακομιδή

 

Σταθμοί Επιδεξιοτήτων

 • Βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη Αεραγωγού
 • Στοματοτραχεικός και ρινοτραχειακός αεραγωγός
 • Τοποθέτηση Λαρυγγικής μάσκας
 • Στοματοτραχειακή διασωλήνωση
 • Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών
 • Διαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση
 • Τοποθέτηση  σωλήνα παροχέτευσης θώρακα                
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Ακινητοποίηση Πολυτραυματία
 • Ακινητοποίηση καταγμάτων μακρών οστών και πυέλου


FAST Μελέτη:
α/α Θώρακος
α/α Σπονδυλικής Στήλης

Eικονικά σενάρια αντιμετώπισης πολυτραυματία

 

atls

Το Κέντρο εκπαίδευσης ATLS Βορείου Ελλάδος με την επωνυμία «ATLS North Hellas”, λειτουργεί από το 2006, στις αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (Στ. Κυριακίδη 1), που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απέναντι από την Ιατρική Σχολή.